Reklamacje

Reklamacja

 1. Reklamacje można składać w formie pisemnej, listem tradycyjnym na adres: ul. Ostrowskiego 8/10 lok.6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki , z dopiskiem „Reklamacja” lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@abfashionbutik.pl
 2. Reklamacji można dokonać przy wykorzystaniu formularza reklamacji lub towaru dostępnego na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Reklamacje i Zwroty”. Formularz stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi skorzystać. Należy pamiętać jednak, aby zgłoszenie reklamacji bądź zwrotu zawierało:
 • informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 • żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz
 • dane kontaktowe składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Ostrowskiego 8/10 lok. 6 , 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

  UWAGA!
  W formularzu lub w wiadomości mailowej należy podać wartość poniesionych kosztów odsyłki wadliwego towaru. Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić poniesione koszty zwrotu na nr konta bankowego Klienta podany w formularzu.
Formularz Reklamacji Towarów
 •  

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl